Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

zycietopodroz
Society, you're crazy breed I hope you're not lonely without me.
— Master Eddie V.

July 01 2015

zycietopodroz

June 24 2015

zycietopodroz
Get marrired to somebody, who has more books than you .
— from somewhere

June 03 2015

zycietopodroz
4550 e3e6
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

May 22 2015

zycietopodroz
6042 5bf3 500
~Oscar Wilde "Portret Doriana Graya"

May 17 2015

zycietopodroz
nienawidzę krzyku

May 07 2015

zycietopodroz
3506 fac7 500

April 28 2015

zycietopodroz
Myślę zbyt dużo... Chyba jest trochę racji w tym, ze im człowiek mniej rozmyśla tym jest szczęśliwszy. I doszłam do wniosku, że największym problemem ludzi nieśmiałych raczej nie jest trudność otwarcia się na innych, ale to, że ludzie sądzą, że tak naprawdę skoro nic nie mówisz, to nie masz nic do powiedzenia

April 20 2015

zycietopodroz
JUST SMILE ALL THE TIME
— 'How to fight loneliness'

April 18 2015

zycietopodroz
And the first thing that you w a n t Will be the last thing you'll ever n e e d
— Wilco- 'How to fight loneliness'

April 16 2015

zycietopodroz
3036 378f 500
~Carlos Ruiz Zafon "Cień wiatru"

April 12 2015

zycietopodroz
Pomimo wszystkich zalet spędzania czasu z ludźmi, lubię się czasem zachowywać aspołecznie.

April 01 2015

zycietopodroz
6587 8c7e

March 31 2015

zycietopodroz
6305 0f90

March 26 2015

zycietopodroz
oh no, not me we never lost control you're face to face with the Man who sold the world
— cover by nirvana

March 20 2015

zycietopodroz
7412 a1e0 500
uśmiech zawsze widać w oczach i to jedna z najlepszych rzeczy jakie możemy dać sobie i innym

March 12 2015

zycietopodroz
0538 bf29 500
"Cień wiatru"

March 11 2015

zycietopodroz
dzień, w którym odczuwa się samotność wśród ludzi bardziej niż kiedykolwiek

February 24 2015

zycietopodroz
....
czas leci coraz szybciej

February 19 2015

zycietopodroz
3791 b2da
mam nadzieję, że kiedyś nauczę się grać na jakimś instrumencie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl